PRIVACY BELEID

INLEIDING

De bescherming van je privacy en veiligheid is een hoge prioriteit voor BBamboe.

GEGEVENSVERWERKING

Wanneer je onze website bezoekt, een bestelling plaatst, je  inschrijft voor de nieuwsbrief, ons een vraag stelt of deelneemt aan een wedstrijd of onderzoek op deze website, vragen wij o.a. je naam, adres, bank- en/of betalingsgegevens op te geven. BBamboe gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om onze diensten te verlenen en te factureren;
 • om je bestelling te verwerken en je op de hoogte te houden van de voortgang;
 • om je informatie te geven over de organisatie, producten en activiteiten van BBamboe
 • om informatie aan derden te verschaffen als zij die nodig hebben om hun werk voor BBamboe te kunnen doen of vanwege wettelijke verplichtingen;
 • om eventuele vragen te kunnen beantwoorden.

Ten slotte registreren wij informatie (waaronder het IP-adres) ten behoeve van gebruikersstatistieken en om de website te beveiligen.
Voor de doeleinden die in dit Privacybeleid uiteen worden gezet, kunnen alle gegevens worden uitgewisseld binnen BBamboe Je gegevens kunnen worden opgeslagen op externe servers om de aankoopgeschiedenis te analyseren voor marketingdoeleinden. Dergelijke externe bedrijven verwerken en bewaren je gegevens volgens instructies van BBamboe. De analyse wordt uitsluitend door BBamboe gebruikt. Tenzij anders vermeld in dit Privacybeleid, worden je gegevens niet beschikbaar gesteld aan derden.

JE RECHTEN

Je hebt het recht op elk gewenst moment je gegevens zoals deze door BBamboe worden bewaard, in te zien. Als (een deel van) deze gegevens onjuist zijn, kun je BBamboe verzoeken die gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Stuur je verzoek aan: info@BBamboe.coml of per gewone post naar: BBamboe Waterlelie 4, 5236 TV DEN BOSCH Nederland. Als je geen marketinginformatie over BBamboe, de organisatie of de producten van BBamboe wilt ontvangen, kun je een e-mailbericht sturen naar: info@BBamboe.com

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes data die tijdens een bezoek aan een website door die website worden opgeslagen in de webbrowser op je computer, mobiele telefoon of andere handheld. Cookies worden gebruikt voor het opslaan van je wachtwoord en gebruikersnaam, voorkeuren of startpagina’s, de status van e bestelling op een website, persoonlijke instellingen of websitetracking (bijv. gerichte marketing). De informatie die in een cookie wordt opgeslagen, kan later worden ingelezen om bijvoorbeeld een pagina af te stemmen op je voorkeuren of automatisch in te loggen. Persoonlijke informatie kan alleen in een cookie worden opgeslagen als je die informatie zelf heeft opgegeven op de website die de cookie op je computer heeft gezet.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

BBamboe garandeert dat persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd. Daarom wil BBamboe ervoor zorgen dat gegevens veilig tussen je computer en onze server worden overgedragen. BBamboe heeft geschikte technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of illegale verwerking.

BBAMBOE EN ANDERE WEBSITES

Er kunnen koppelingen naar andere websites staan op de website van BBamboe BBamboe kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele verwerking van gegevens door deze partijen. Wij raden je aan voor meer informatie het privacybeleid (indien van toepassing) op de desbetreffende website te raadplegen.

KLANTENREGISTER

In ons klantenregister staan klantgegevens die nodig zijn voor het verwerken en factureren van de order.  De gegevens in dit klantregister worden gebruikt voor het verwerken en opvolgen van de order, het leveren van een voucher en het verzorgen en onderhouden van de klantrelatie.

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Bij BBamboel nemen we jouw privacy en de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan serieus.

 1. Wie verzamelt er data?

BBamboe verzamelt data door de interacties die we met je hebben via onze services zoals Mailchimp en email of wanneer je een product bij ons koopt.

Bij het kopen van een product ben je verplicht om een aantal persoonsgegevens met ons te delen zodat we je product in goede orde kunnen afleveren.

We behandelen je data met respect en zullen je nooit om gegevens vragen die we niet nodig hebben om je van goede dienst te zijn. We gebruiken je gegevens om een product in goede orde af te leveren en zullen wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief je gegevens gebruiken om je op de hoogte te houden.

     2. Welke data verzamelen we?

Verzamelde gegevens – bij het doen van een aankoop – bestaan uit

 • Email adres
 • Voor en achternaam
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Adres, Provincie, Postcode, Plaats

Verzamelde gegevens – bij het versturen van een email – bestaan uit

 • Email adres
 • Voor en achternaam zijn optioneel
 • Onderwerp voorkeuren

Verzamelde gegevens – bij het bezoeken van onze website – bestaan uit

 • Google Analytics profiel
 1. Vanuit welk oogpunt worden de data verzameld?

Je data wordt gebruikt om je order te verwerken en onze diensten zo optimaal mogelijk te kunnen leveren.

Wanneer je een product van BBamboe hebt gekocht kan het zo zijn dat je post-purchase emails ontvangt, waarin wij je bijvoorbeeld vragen om een tekst of foto review.

 1. Wordt de data gedeeld met derde partijen?

Nee, nooit.

 1. Beveiliging van persoonlijke data

BBamboe doet er alles aan om je persoonlijke data te beschermen. We gebruiken verschillende beschermingsmechanismen en je gegevens zijn van een beperkt aantal computersystemen te bereiken waar een beperkt aantal mensen toegang toe hebben. Alle systemen zijn afgesloten met wachtwoorden.

 1. Hoe wordt de informatie gebruikt?

Dit verschilt per kanaal

 • Informatie vertrekt bij het maken van een aankoop wordt alleen voor dat doel gebruikt. We zullen deze gegevens nooit gebruiken voor marketing doeleinden.
 • Informatie die gedeeld is voor het inschrijven op onze nieuwsbrief wordt gebruikt om updates over onze producten te delen. Een ieder kan zich op ieder moment uitschrijven of zijn/haar gegevens updaten.
 • Wanneer je ons een email stuurt zullen deze gegevens nooit worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
 1. Hoe lang wordt de data bewaard?

Dit verschilt per kanaal

 • Gegevens die te maken hebben met je aankoop worden voor altijd bewaard. De reden hiervoor is dat iedereen die ooit een aankoop bij ons heeft gedaan zijn product retour kan sturen voor recycling. Wanneer een aankoop op pending staat, gecancelled is worden deze gegevens na 2 maanden verwijderd.
 • Gegevens die we gebruiken als je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief blijven bewaard zo lang je bent ingeschreven. Uitgeschreven adressen worden na 2 maanden verwijderd.
 • Bij het versturen van en een gewone email aan BBamboe worden je gegevens 2 jaar bewaard. Voor ons is dit een periode die we achten nodig te hebben om een goede service te leveren.
 1. Welke rechten heeft een gebruiker?

Gebruikers van de verschillende kanalen (MailChimp, WooCommerce, Emails ) hebben allemaal de onderstaande rechten.

 • Recht op inzage. Je hebt recht op toegang tot je persoonsgegevens en het recht om te weten hoe we met je gegevens omgaan. We zullen je altijd gratis een kopie van je persoonsgegevens in elektronisch formaat verschaffen indien iemand daarom verzoekt.
 • Het recht om verwijderd te worden. Ten alle tijden zullen we op aanvraag persoonsgegevens verwijderen.
 • Het recht om gegevens over te dragen. Wanneer er om gevraagd wordt zullen wij je gegevens aan een andere dienstverlener overdragen.
 • Het recht op correctie van informatie. We dragen er zorg voor dat eenieder zijn gegevens kan laten aanpassen indien deze verouderd, onvolledig of onjuist zijn.
 • Het recht op beperken van gegevensbewerking. Eenieder van wie wij over gegevens beschikken kan eisen dat gegevens niet worden bewerkt. De gegevens worden dan gehandhaafd, maar worden niet verder gebruikt.
 • Het recht op bezwaar. Voor het begin van direct marketing wordt eenieder op de hoogte gesteld.
 • Het recht om in kennis te worden gesteld. Indien de veiligheid van persoonsgegevens waar wij over beschikken in gevaar komen door een data-lek, zullen wij dat binnen 72 uur melden.

WIJZIGING

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd naar aanleiding van aanpassingen en/of veranderingen op de website. Wij raden je daarom aan het Privacybeleid regelmatig opnieuw te raadplegen.

CONTACT

Als je vragen heeft over het BBamboe Privacybeleid, kun je  contact opnemen met BBamboel via info@BBamboe.comlof per normale post: BBamboe Waterlelie 4, 5236 TV DEN BOSCH

Retouren kunnen ook naar dit adres gestuurd worden.